Voor de provincie Gelderland ondersteunen wij al sinds jaar en dag bij de jaarlijkse gladheidsbestrijding. Met vier vrachtauto's en shovel staan wij in het winterseizoen dag en nacht klaar om de wegen begaanbaar te houden.